admin بدون دیدگاه

بهران برش ۱۱
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات نرم و رنگی ( مانند مس و برنج ) و ماشین کاری عمومی فلزات آهنی و غیر آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات کلره تولید می شود .
بهران برش ۱۲
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات نرم و رنگی ( مانند مس و برنج ) و ماشین کاری عمومی فلزات آهنی و غیر آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات کلره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مواردی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهار می شود .
بهران برش ۱۵
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات آهنی به جز آلومینیوم که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی سولفور غیر فعال و ترکیبات کلره تولید می شود . این روغن برای عملیات ماشین کاری عمومی و بدون لکه گزاری بر روی فلزات زرد نیز قابل استفاده است .
بهران برش ۳۳
روغن برش با گرانروی پایین ، مناسب برای عملیات ماشین کاری فلزات آهنی که با استفاده از روغن پایه موغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات سولفوره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مواردی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهاد می شود و استفاده از آن برای ماشین کاری فلزات نرم و رنگی توصیه نمی شود .
بهران برش ۳۴
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات سولفوره ، کلره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مواردی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهاد می شود و استفاده از آن برای ماشین کاری فلزات نرم و رنگی توصیه نمی شود .
بهران برش ۳۶
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری و فلزات آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات سولفوره و کلره تولید می شود و استفاده از آن برای ماشین کاری فلزات نرم و رنگی توصیه نمی شود .
بهران برش ۵۳
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات آهنی و غیر آهنی که استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات کلره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مورادی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهاد می شود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *