admin بدون دیدگاه

کاربرد انواع روغن های برش

بهران برش ۱۱
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات نرم و رنگی ( مانند مس و برنج ) و ماشین کاری عمومی فلزات آهنی و غیر آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات کلره تولید می شود .
بهران برش ۱۲
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات نرم و رنگی ( مانند مس و برنج ) و ماشین کاری عمومی فلزات آهنی و غیر آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات کلره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مواردی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهار می شود .
بهران برش ۱۵
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات آهنی به جز آلومینیوم که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی سولفور غیر فعال و ترکیبات کلره تولید می شود . این روغن برای عملیات ماشین کاری عمومی و بدون لکه گزاری بر روی فلزات زرد نیز قابل استفاده است .
بهران برش ۳۳
روغن برش با گرانروی پایین ، مناسب برای عملیات ماشین کاری فلزات آهنی که با استفاده از روغن پایه موغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات سولفوره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مواردی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهاد می شود و استفاده از آن برای ماشین کاری فلزات نرم و رنگی توصیه نمی شود .
بهران برش ۳۴
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات سولفوره ، کلره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مواردی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهاد می شود و استفاده از آن برای ماشین کاری فلزات نرم و رنگی توصیه نمی شود .
بهران برش ۳۶
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری و فلزات آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات سولفوره و کلره تولید می شود و استفاده از آن برای ماشین کاری فلزات نرم و رنگی توصیه نمی شود .
بهران برش ۵۳
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات آهنی و غیر آهنی که استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات کلره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مورادی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهاد می شود .

admin بدون دیدگاه

توصیه های عمومی برای مصرف روغن بهران تراش

 

مواد اولیه تهیه امولسیون ( آب صابون ) بهران تراش 

 • روغن بهران تراش
 • آب با کیفیت مناسب

شتشوی دستگاه

 • تخلیه کامل امولسیون قبلی
 • حذف براده ها و چربی های احتمالی
 • ضد عفونی کردن دستگاه و اتصالات با استفاده از محلول بهران بهشو
 • شستشوی نهایی با آب

روش تهیه امولسیون

 • استفاده از مخزن جداگانه
 • انتخاب غلظت مناسب از امولسیون (با توجه به نوع عملیات)
 • افزودن تدریجی روغن بهران تراش در مخزن با توجه به حجم آب
 • انجام اختلاط کامل به کمک همزن مکانیکی یا روش سیرکولاسیون

کنترل و حفظ غلظت امولسیون مصرفی

 • اندازه گیری pH به صورت دوره ای
 • کنترل غلظت به کمک اندازه گیری ضریب شکست
 • حفظ غلظت
 1. سرریزی با امولسیون رقیق تر در صورت افزایش غلظت
 2. سرریزی با امولسیون غلیظ تر در صورت کاهش غلظت

حفظ امولسیون در حین مصرف

 • حذف براده ها
 • حذف روغن های سرگردان
 • استفاده از مواد ضد باکتری و ضد قارچ (بهران دوام)