admin بدون دیدگاه

کاربرد انواع روغن های برش

بهران برش ۱۱
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات نرم و رنگی ( مانند مس و برنج ) و ماشین کاری عمومی فلزات آهنی و غیر آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات کلره تولید می شود .
بهران برش ۱۲
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات نرم و رنگی ( مانند مس و برنج ) و ماشین کاری عمومی فلزات آهنی و غیر آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات کلره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مواردی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهار می شود .
بهران برش ۱۵
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات آهنی به جز آلومینیوم که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی سولفور غیر فعال و ترکیبات کلره تولید می شود . این روغن برای عملیات ماشین کاری عمومی و بدون لکه گزاری بر روی فلزات زرد نیز قابل استفاده است .
بهران برش ۳۳
روغن برش با گرانروی پایین ، مناسب برای عملیات ماشین کاری فلزات آهنی که با استفاده از روغن پایه موغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات سولفوره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مواردی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهاد می شود و استفاده از آن برای ماشین کاری فلزات نرم و رنگی توصیه نمی شود .
بهران برش ۳۴
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات سولفوره ، کلره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مواردی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهاد می شود و استفاده از آن برای ماشین کاری فلزات نرم و رنگی توصیه نمی شود .
بهران برش ۳۶
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری و فلزات آهنی که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات سولفوره و کلره تولید می شود و استفاده از آن برای ماشین کاری فلزات نرم و رنگی توصیه نمی شود .
بهران برش ۵۳
روغن مخصوص عملیات ماشین کاری فلزات آهنی و غیر آهنی که استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی حاوی ترکیبات کلره و روغن چرب تولید می شود . این روغن در مورادی که سطح بسیار صاف و صیقلی قطعه مورد نظر است ، پیشنهاد می شود .

admin بدون دیدگاه

توصیه های عمومی برای مصرف روغن بهران تراش

 

مواد اولیه تهیه امولسیون ( آب صابون ) بهران تراش 

 • روغن بهران تراش
 • آب با کیفیت مناسب

شتشوی دستگاه

 • تخلیه کامل امولسیون قبلی
 • حذف براده ها و چربی های احتمالی
 • ضد عفونی کردن دستگاه و اتصالات با استفاده از محلول بهران بهشو
 • شستشوی نهایی با آب

روش تهیه امولسیون

 • استفاده از مخزن جداگانه
 • انتخاب غلظت مناسب از امولسیون (با توجه به نوع عملیات)
 • افزودن تدریجی روغن بهران تراش در مخزن با توجه به حجم آب
 • انجام اختلاط کامل به کمک همزن مکانیکی یا روش سیرکولاسیون

کنترل و حفظ غلظت امولسیون مصرفی

 • اندازه گیری pH به صورت دوره ای
 • کنترل غلظت به کمک اندازه گیری ضریب شکست
 • حفظ غلظت
 1. سرریزی با امولسیون رقیق تر در صورت افزایش غلظت
 2. سرریزی با امولسیون غلیظ تر در صورت کاهش غلظت

حفظ امولسیون در حین مصرف

 • حذف براده ها
 • حذف روغن های سرگردان
 • استفاده از مواد ضد باکتری و ضد قارچ (بهران دوام)
admin بدون دیدگاه

تعاریف مشخصات عمده روغن

گرانروی (viscosity)
مقاومتی که سیالات در برابر جاری شدن به علت اصطکاک داخلی مولکول ها از خود نشان می دهند ، گرانوری ( ویسکوزیته ) نامیده می شود . گرانروی روغن با تغییر دمای آن ، تغییر می کند و هر چه روغن گرم تر شود ، گرانروی آن کمتر می شود . از این رو همواره باید گرانروی روغن همراه با دمایی که گرانروی اندازه گیری شده ، قید شود . گرانروی روغن معمولاً در دمای ۴۰ و ۱۰۰ درجه سانتی گراد اندازه گیری می شود .

شاخص گرانروی ( viscosity index )
شاخص گرانروی VI نشانگر میزان تغییرات گرانروی نسبت به تغییرات دما است . هر چه رقم شاخص گرانروی روغنی بزرگتر باشد ، بر اثر تغییر دما گرانروی روغن ، کمتر تغییر می کند و بلعکس .

نقطه ریزش ( pour point )
پایین ترین دمایی که روغن در آن دما هنوز می تواند جاری شود را نقطه ریزش می نامند .

نقطه اشتعال ( flash point )
نقطه اشتعال ، پایین ترین دمایی است که در آن ، روغن به اندازه کافی به بخار تبدیل می شود و با هوا یک مخلوط قابل اشتعال می سازد . به طوری که با نزدیک کردن شعله آتش ، روغن در یک لحظه مشتعل و سپس خاموش می شود . این آزمون برای اندازه گیری میزان آتش گیری و فرار بودن روغن صورت می گیرد .

نقطه احتراق ( fire point )
پایین ترین دمایی که در آن روغن به اندازه ای بخار تولید می کند که با نزدیک کردن شعله ، مشتعل می شود و این اشتعال مدتی ادامه پیدا میکند . نقطه احتراق معمولاً حدود ۱۵ درجه سانتی کراد بالاتر از نقطه اشتعال است .

چگالی و وزن مخصوص ( specific gravity )
چگالی یا دانسیته به جرم واحد حجم یک ماده اطلاق می شود که در سیستم SI با واحد کیلوگرم بر متر مربع سنجیده می شود . در محاسبات حمل و نقل فرآورده های نفتی ، بیشتر چگالی نسبی یا وزن مخصوص استفاده می شود . که عبارت است از نسبت وزن مخصوص ماده به وزن مخصوص آب در شرایط استاندارد ( دمای ۱۵٫۶ درجه سانتی گراد )